Категория | Област

Министерски съвет

Отлагат преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията

Министерството на правосъдието предлага отлагане на преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията с 1 година. Отлагането е продиктувано от...

Ключови изменения в производството по несъстоятелност

Министерски съвет прие днес ключови изменения в производството по несъстоятелност. Промените идват след предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон...

Увеличават парите на военнослужещи при участието им в операции и мисии на ЕС и НАТО

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на решенията, регламентиращи размера на възнагражденията, изплащани на военнослужещи при участието им в операции и мисии...

Над 10 млн. лева за строеж и ремонти на детски ясли, градини и училища

Правителството одобри допълнителни 10 658 443 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 -...

НСИ отчете, че месечната инфлация е 0.8%, а годишната 16.0%

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 16.0%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като...

Наказателен съдия от ВКС ще ръководи разследвания срещу главния прокурор

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързан с повишаване ефективността на наказателното производство, защита в по-голяма...

Промени в издаването на лични документи

На свое заседание Министерският съвет на прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Целта на въведените промени е улеснение...

Промени в Закона за фуражите

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите. С промените се въвеждат правила за производството, състава, пускането на...

Отпускат 213 млн. лева на Държавен фонд „Земеделие”

Правителството одобри финансиране в размер на 213 млн. лв. за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани...

Нови 10 специалности защитени от държавата

Нови десет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/2024 учебна година. Седем от тях са от професионално направление: „Строителство“...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img