Категория | Област

НСИ

Домакинствата в България към 7 септември 2021 година

ДОМАКИНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в...

Културата в България през 2022

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите,...

Oчаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението намалява

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния...

БВП през първото тримесечие на 2023 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.0% спрямо първото...

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2023 година

Месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация е 11.6%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за април 2023 г. спрямо...

1289 жилищни сгради са въведени в експлоатация през първо тримесечие на 2023 година

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. е 1 289,...

Административно – териториално и териториално деление на България към 31.12.2022

Към 31 декември 2022 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 159 кметства. Освен...

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2023

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са...

Население и демографски процеси през 2022 година

Демографска ситуация в страната през 2022 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Намалява броят на живородените деца; Намалява броят на умрелите лица; Намалява детската смъртност; Намалява...

НСИ с актуални данни за инфлацията през март

Месечната инфлация е 0.5%, а годишната инфлация е 14.0%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за март 2023 г. спрямо...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img