Категория | Област

НСИ

Разходите на работодателите за труд през последното тримесечие на 2022-ра 

Рахоодите на работодателите за труд през последното тримесечие на 2022-ра 

НСИ отчете, че месечната инфлация е 0.8%, а годишната 16.0%

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 16.0%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като...

БВП нараства през четвърто тримесечие на 2022, според НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0.6%...

Производство и доставки на енергийни продукти за декемвири 2022

През декември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива - с 5.8%, и електрическата...

Индекси на цените на производител в промишлеността за януари 2023 г

Общ индекс на цените на производител в промишлеността Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през януари 2023 г. спрямо предходния месец....

Туристическите пътувания на българина нарастват

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни) През четвъртото тримесечие на 2022 г. 1 025.7 хил. български...

Според НСИ безработица намалява спрямо 2021

Основни показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2022 година Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени...

Според НСИ годишната инфлация е 16,4%

ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА По предварителни данни на НСИ, месечната инфлация е 1.1%, а годишната инфлация е 16.4%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация...

БВП през четвърто тримесечие на 2022 година

ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо...

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2022 година

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 613,...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img