Категория | Област

НСИ

Индекси на цените на производител на промишлеността, ноември 2022 година

Индекси на цените на производител на промишлеността, ноември 2022 година

Стопанска конюктура бизнес анкети на НСИ, декември 2022 година

Стопанска конюктура бизнес анкети на НСИ, декември 2022 година

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2022 година

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2022 година

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през ноември 2022 година

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през ноември 2022 година

Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2022 година

С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото...

Икономически сметки за селското стопанство през 2022 година

(ПЪРВА ОЦЕНКА) Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени  от отрасъл „Селско стопанство“ през 2022 г. възлиза на...

Здравен статус на населението към 7 септември 2021 година

Окончателни данни По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения...

Инфлация на потребителските цени за ноември 2022 година

Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 16.9%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за ноември 2022 г. спрямо...

Окончателни данни на раждаемостта

Раждаемостта е един от основните фактори, оказващи влияние върху броя и структурите на населението. От началото на 50-те години на миналия век се наблюдава...

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 г. е с 66.3% повече в сравнение със същия месец на предходната...

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 г. е с 66.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img