Категория | Област

Министерски съвет

Правителството одобри Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между България и Йордания

Правителството одобри Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между България и Йордания

Правителството одобри проект на Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Правителството одобри проект на Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

МС одобри проект на Споразумение за встъпване на ЕИБ като страна по Прякото споразумение, част от концесионния договор за летище София

МС одобри проект на Споразумение за встъпване на ЕИБ като страна по Прякото споразумение, част от концесионния договор за летище София

Правителството предлага за ратифициране Протокол за изменение на Споразумението за създаване на Международната организация по лозата и виното

Правителството предлага за ратифициране Протокол за изменение на Споразумението за създаване на Международната организация по лозата и виното

Кабинетът прие решение за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) №833/214 относно ограничителните мерки с оглед действията...

Кабинетът прие решение за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) №833/214 относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Правителството одобри искане до КС за даване на задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията

Правителството одобри искане до КС за даване на задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията

Одобрен е Годишен доклад за младежта за 2020 г.

Одобрен е Годишен доклад за младежта за 2020 г.

Правителството прие доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

Правителството прие доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

Раждаемост и репродуктивно поведение

Извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021 Раждаемостта и миграцията са сред основните фактори, които оказват влияние върху броя и структурите на населението във всяка държава. Предвид...

Годишната инфлация според НСИ е 16.9%

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2022 година Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 16.9%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img