Категория | Област

НСИ

Основни резултати от контролните преброявания на населението към 7 септември 2021 г.

В изпълнение на чл. 38 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (обн. ДВ, бр. 20...

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта

Стопанска конюктура. Бизнес анкети на НСИ, ноември 2022 година През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение...

Нарастване при доставките и производството на енергийните продукти се наблюдава единствено при твърдите горива

През септември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава нарастване единствено при твърдите горива - със 17.4%, а най-голямо...

Нараства броя на пътуващите българи в чужбина и посетилите чужденци България през октомври 2022 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. са 599.5 хил. или с 15.3% над регистрираните през октомври 2021 година.  Фиг. 1. Пътувания...

Бизнес климата през октомври 2022 г.

Бизнес анкети на НСИ(1,2,3) през октомври 2022-ра През октомври 2022 г. общият показател на бизнес климата(4) намалява с 1.7 пункта спрямо септември (фиг. 1 от приложението),...

Данни за пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2022 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 11.1% над регистрираните през септември...

България и ЕС: дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление“ през 2021 г.

  През 2021 г. дефицитът на институционален сектор „Държавно управление“ на ЕС възлиза на -673 113 млн. евро, или -4.6% от БВП, като намалява спрямо...

Ревизирани данни за брутния вътрешен продукт за 2021 г.

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 139.012 млрд. лева. Реалният растеж на БВП е 7.6% спрямо 2020 година БВП за...

Смъртност през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. (27-ата - 39-ата седмица) броят на умрелите лица е 24 711, а коефициентът на обща смъртност - 14.5‰....

Данни за инфлацията през септември 2022 г.

Месечната инфлация е 1.2%, а годишната инфлация е 18.7%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за септември 2022 г. спрямо...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img