Категория | Област

Съдебна власт

Пет са кандидатурите за национален член от България и три за помощник на националния член в агенцията на ЕВРОЮСТ

Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 22 от Закона за съдебната власт (нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г.), Висшият съдебен съвет избира...

Съобщение до кандидатите в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури

Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 44/30.11.2022 г. за обявяване на конкурса за първоначално назначаване и заемане на 28 (двадесет и осем) длъжности...

Прокурорската колегия на ВСС командирова следовател в следствения отдел на СГП, като национален експерт в Националното бюро на РБ в Евроджъст

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да командирова Мая Ковачева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, като национален експерт в...

ВСС прие методология за програмно бюджетиране на Съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Методология за програмно бюджетиране в съдебната власт, изготвена по проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Въвеждане...

Продължава работата по реформата в съдебната медиация

Продължава работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) по реализацията на реформата в съдебната медиация. Това е възможно благодарение на очакваната през следващата седмица среща...

Прокурорската колегия на ВСС възстанови на длъжност изборните членове от Колегията

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по молби на членове на ВСС за възстановяване на длъжност, на основание чл. 28, ал. 1...

Укрепва се ролята на Инспектората към ВСС за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Целта е укрепване на ролята на ИВСС за...

Изключителен успех на първия турнир “Temida tennis tournament”

При изключителен интерес и в спорстменски дух премина първият турнир по тенис на корт в съдебната власт „TEMIDA TENNIS TOURNAMENT“. Той бе проведен по...

Гражданският съвет към ВСС преизбра Мария Карагьозова за съпредседател на ГС

Днешното заседание на Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет, председателствано от Мария Карагьозова, започна с приемане на отчета за дейността му за периода от...

Членове на ВСС се срещнаха с представители на Венецианската комисия към съвета на Европа

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) към Съвета на Европа. От страна...

Последни новини

- РЕКЛАМА -spot_img