Георги Гьоков: 500 хил. души ще придобият дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

„Очакваме до средата на 2026 г. 500 000 безработни и заети да придобият дигитални умения и поне 100 000 безработни и работещи да получат възможност за валидиране на дигитални умения. За целта ще бъде изградена виртуална платформа за обучение в електронна среда по проект на Министерството на труда и социалната политика, който ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост“.

Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков при откриването на международна конференция на тема „Устойчиво икономическо възстановяване с по-добра защита на правата на работещите: синдикални приоритети и политики“, организирана от КТ „Подкрепа“, съобщиха от ресорното министерство.

Проектът за повишаване на дигиталните умения е разработен както с цел преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията от Ковид-19, така и в отговор на предизвикателствата, свързани със засилващата се дигитализация на обществото и възникналите нови форми на заетост и нови бизнес модели.

 „Тези промени могат да доведат до увеличаване на безработицата в краткосрочен план, а създаването на нови качествени работни места може да отнеме време в зависимост от икономическите перспективи и наличието на квалифицирана работна ръка. Поради тази причина приоритет в работата ни е повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, особено на хората от уязвимите групи на пазара на труда“, каза министърът на труда и социалната политика. 

„Очакваме новите инструменти като Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмите от новия програмен период, финансирани от фондовете на ЕС, да подпомогнат страната бързо, но и устойчиво да се възстанови от последиците от пандемията“, каза още Георги Гьоков.

Той обърна внимание, че акцент при изпълнението на мерките за стимулиране на икономическата активност ще бъде поставен и върху младежката заетост, а ресурсите ще бъдат насочени към постигане на високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана работна сила, в унисон с нуждите на пазара на труда.

В изказването си министър Георги Гьоков подчерта, че системното участие на социалните партньори и други заинтересовани страни от гражданското общество е от съществено значение за успешното прилагане на новите инструменти и изпълнението на целите на политиката по заетостта.

„Вярвам, че добрият социален диалог е свързващото звено, което сближава позициите на бизнеса и работната сила, и по този начин става гарант за правилното регулиране на трудовите отношения. Само с общи усилия бихме могли да гарантираме социалните права и достойните условия на труд и паралелно с това да осигурим устойчив и приобщаващ растеж“, заяви той.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж