Изслушаха кандидатите за нови членове на Висшия съдебен съвет

Общото събрание на съдиите изслуша кандидатите за нови членове на Висшия съдебен съвет

Общото събрание на съдиите изслуша кандидатите за нови членове на Висшия съдебен съвет. Изборът е следващата седмица, като над 1800 съдии са заявили, че ще гласуват дистанционно, а под 400 с хартиени бюлетини. Дали новият Висш съдебен съвет ще започне работа в началото на октомври, зависи от Народното събрание, който още не е стартирало процедурата за избор на членове от своята квота. Парламентът избира членовете на Висшия съдебен съвет с квалифицирано мнозинство от минимум 160 депутати.

Независимостта на съда и на съдиите, както и необходимостта от по-справедлива и по-достойна съдебна власт се оказаха една от обединяващите цели на кандидатите, ако бъдат избрани в новия състав на ВСС.