Комплексен подход за противодействие на престъпленията по транспорта

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Експертни предложения за законодателни промени Отнемане на управляваното моторно превозно средство в полза на държавата, когато същото е собственост на дееца, в случаите на управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда или след употреба на наркотични вещества или техни аналози
/чрез създаване на нова ал.5 на чл.343б от НК/

Алтернативно: прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство, независимо от собствеността му, за подходящ по – дълъг срок, когато е установено управление с концентрация на алкохол над определените граници или след употреба на наркотични вещества или техни аналози
/като принудителна административна мярка по ЗДвП – чл.171, т.2а /

Най – важните характеристики на наказанието, независимо от вида отговорност: неизбежност, справедливост и бързина на налагането и изпълнението му 24.11.2022 г.

Криминализиране на отказа от изследване с техническо средство или вземане на биологична проба, или увеличаване на административните санкции
/по – голям размер на глобата и по – дълъг срок на лишаването от право на управление/

Да се гарантира конституционният принцип за равенство на всички граждани пред закона
/провеждане на изследване с техническо средство и/или вземане на кръвна проба = наказателна отговорност;
/отказ от изследване и от вземане на кръвна проба = административнонаказателна отговорност/

Избягване на възможностите за „осуетяване“ на наказателната отговорност със съответни промени в Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози;

Необходимост от актуализиране на санкциите при отказ от изследване или вземане на биологична проба /чл.174, ал.3 от ЗДвП/ – липсва промяна в санкциите още от далечната 2012 г.


Пример: чл.177 от ЗДвП /глобата не е актуализирана от 2002 г. насам, независимо че са въвеждани нови хипотези/, глобата е в размер от 100 до 300 лева и е еднаква, независимо от различните хипотези:

Преглед на административнонаказателната отговорност/санкции по ЗДвП управление на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред;

Управление на МПС без свидетелство /неправоспособен водач, който не е притежавал изобщо или е загубил правоспособността си/;

Управление на МПС с изтекъл срок на валидност и други.

Ефективна система за събиране и събираемост на глобите;

Разрешаване на проблемите, свързани с експертите и експертизите.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж