КЗК: Кауфланд e вреда за потребителите

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

С Решение № 689/17.09.2020 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) установи извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 (отм.) от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), изразяващо се в злоупотреба с по-силна позиция при договаряне от страна на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД (Кауфланд) и наложи имуществена санкция в размер на 343 417 лв. 

В случая Кауфланд е преустановило реализацията чрез търговските си обекти на немалка част от асортимента на един доставчик с цел да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за доставчика. По този начин за предприятието, намиращо се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици в резултат на поведението на Кауфланд. Чрез постоянно изискваните от страна на Кауфланд намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси, рабати и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент, доставчикът е бил поставен във финансова зависимост от търговската верига поради генерираната в процесния период загуба. Освен това системата от бонуси и отстъпки се използва от Кауфланд за максимизиране на печалбата му за сметка на финансовата загуба за доставчика.

В настоящия случай възможността за увреждане на интересите на потребителите е непосредствено свързана с недобросъвестните практики на Кауфланд по отношение на неговия доставчик. С постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата на Кауфланд, без това да води до намаление на крайната продажна цена на стоките, което не е в интерес на потребителите и ги уврежда.

Първоначално с Решение № 411 от 19.04.2022 год. по адм. дело 1050/2020 Административен съд – София област (АССО) отменя решението на Комисията като вместо него постановява, че не е извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 (отм.) от ЗЗК от страна на Кауфланд.

В последствие Върховният административен съд 3-членен състав с Решение № 3459 от 03.04.2023 г. отменя Решение № 411 от 19.04.2022 г. на АССО и вместо него постановява, че отхвърля жалбата на Кауфланд срещу Решение № 689/2020г. на Комисията. В окончателния съдебен акт ВАС излага мотиви, че намира оспорваното решение на КЗК за законосъобразен административен акт, издаден  в съответствие с относимите и приложими материалноправни норми и в съответствие с целта на закона. 

Съдът обосновано е приел, че поведението на Кауфланд представлява недобросъвестен модел на поведение, който няма икономическа обосновка и чрез който се цели постигане на по-ниска доставна цена на продуктите, които веригата супермаркети закупува от доставчика, подал искане пред КЗК. Чрез този модел на поведение икономическата изгода е оставала изцяло за търговската верига и не се пренасяла върху потребителите, чрез съответно намаление в продажните цени, на които стоките се продават в търговската мрежа на Кауфланд. Това е довело не само до свиване на предлаганите продукти на конкретния доставчик, но и до намаляване на разнообразието от предлагани стоки, което само по себе си съставлява както реална, така и потенциална вреда за потребителите.

Решението на КЗК е потвърдено окончателно в цялост от ВАС с Решение № 3459 от 03.04.2023 г., постановено по адм. д. 6310/2022 г. 
Решение № 689/17.09.2020 г. на Комисията е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес www.cpc.bg

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж