Мария Минчева: Уменията ще определят бъдещето на Европа

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

ЕИСК ще обсъди становище, посветено на пазара на труда и ролята на
уменията за увеличаване на производителността, с фокус върху МСП

Становище на тема „Подкрепа за развитието на пазара на труда: начини за поддържане на пригодността за заетост, увеличаване на производителността и развитие на умения, особено в МСП” ще обсъжда по време на пленарната си сесия на 22 февруари 2023 г., в Брюксел, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК). Инициатор на становището по собствена инициатива и докладчик е Мария Минчева – зам.-председател на БСК и член на ЕИСК, Група “Работодатели”, а работата по документа е подпомогната експертно от ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите при БСК – д-р Томчо Томов.

Становището ще бъде представено по време на дебат в ЕИСК в контекста на Европейската година на уменията (2023 г.), в който участие ще вземат Стефано Скарпета – директор по заетостта, труда и социалните въпроси към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Мариана Панабарко – зам.-председател на SMEunited и на Националната конфедерация на занаятчийството и малките предприятия (Италия), и Хуан Антонио Педреньо – председател на “Социална икономика Европа”.

Трансформацията на европейския пазар на труда изисква добро разбиране за това какъв вид умения са необходими за бъдещите трансформации на пазара на труда, включително в МСП, за да се поддържа устойчива пригодност за заетост, да се допринесе за високо равнище на производителност и да се намали недостигът на работна ръка.

Според становището, развитието на умения и ефективното прилагане на правото и достъпа до учене през целия живот трябва да бъдат неразделна част от по-широки стратегии за икономически растеж и плановете за възстановяване и устойчивост. Нещо повече – ученето за възрастни е от съществено значение за повишаването на уменията на възрастните хора и може да генерира редица лични, обществени, икономически и социални ползи.

ЕИСК споделя виждането, че „ЕС се нуждае от революция в областта на уменията, за да гарантира, че хората могат да преуспяват“, и призовава за мобилизиране на усилията и ефективни съвместни действия на институциите, бизнеса, социалните партньори и заинтересованите страни в рамките на Пакта за умения.

В становището се подчертава, че едно от най-важните предизвикателства в бъдеще несъмнено ще бъде развиването на способността за непрекъснато актуализиране на дигиталните умения в съответствие с промените на пазара на труда и въвеждането на нови технологии. В тази връзка ЕИСК приветства широкомащабните инвестиции, предвидени в националните планове за възстановяване и устойчивост в подкрепа на повишаването на дигиталните умения.

За да е успешен зеления преход ще са необходими хора с подходящи умения, работни места с подходяща работна среда и „зелени“ производствени системи. Социалните партньори играят ключова роля за осигуряването на справедлив преход в редица икономически сектори.

Необходимо е МСП да бъдат насърчавани да работят в мрежи, в които да си взаимодействат, в т.ч. да си сътрудничат за споделяне на разходите за определяне на потребностите от умения и да обединяват капацитета си в отговор на предизвикателствата, свързани с двойния преход и развитието на уменията. Необходима е подкрепа за МСП, за да се улесни развитието на тяхната политика за обучение и развитие на човешкия капитал.

Според Европейската банка за инвестиции, 77% от фирмите съобщават, че ограничената наличност на умения е пречка за инвестиране. Какво може да направи Европа, за да осигури на европейската икономика подходящи умения за бъдещо развитие на пазара на труда?

Няма съмнение, че уменията са ключови за успешния зелен и дигитален преход, но списъкът с предизвикателства е дълъг. Ако не успеем да приложим модерни, всеобхватни стратегии за умения на национално и секторно ниво, несъответствието на уменията, което вече изпитваме днес, ще бъде експоненциално по-голямо в бъдеще. Държавите членки трябва да включат развитието на уменията в своите национални планове за икономическо развитие. Те трябва съответстват на индустриалните изследвания и икономическото развитие, за да са сигурни, че планираните умения съвпадат с иновациите, в областта на новите технологии, дигитализацията и зеления преход. Прогнозирането на умения играе огромна роля в това отношение”, споделя Мария Минчева.

За да сме в крак с динамиката на пазара на труда, трябва да създадем възможности за хората да учат и да развиват допълнително уменията си. За да се случи това са необходими достатъчно инвестиции за финансиране на нуждите от образованието и обучението. Само тогава ще можем да се справим с нарастващите изисквания за дигитални, зелени и когнитивни способности, но също и тези, свързани с други умения. Ключовата дума тук е „мета-умения“, което означава да можеш да се адаптираш към бързо променящата се работна среда и бързо да придобиваш нови умения”.

Едно от най-важните предизвикателства в бъдеще ще бъде осигуряването на равен достъп за всички възрастови групи до учене през целия живот. Хората трябва да са в крак с новите технологии, за да гарантират своята пригодност за заетост на всички етапи от живота”, допълва Мария Минчева. Според нея, подобно на дигиталния преход, зеленият преход също ще има огромно въздействие върху пазара на труда. Културното развитие, което зеленият преход ще доведе, също ще изисква умения, които да бъдат адаптирани, както беше споменато по-горе. “За да управляваме добре зеления преход, имаме нужда от работни места с правилната среда и хора с правилните умения”, казва зам.-председателят на БСК.

За МСП тези предизвикателства са непропорционално по-големи, тъй като те нямат същите ресурси за инвестиране в обучение на персонала като другите по-големи компании и може да им липсва опит за привличане на таланти. Ето защо МСП се нуждаят от повече възможности за финансиране, когато става въпрос за умения. Освен това, би било полезно да се насърчава работата в мрежа, споделянето на разходите за изследване на уменията и сътрудничеството в развитието на уменията”, подчертава Мария Минчева.“Уменията, които притежаваме, ще определят бъдещето на Европа.”, убедена е Мария Минчева.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж