Наказателен съдия от ВКС ще ръководи разследвания срещу главния прокурор

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързан с повишаване ефективността на наказателното производство, защита в по-голяма степен правата на пострадалите от престъпления и регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници.

Законопроектът е в отговор на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека, съобразен е и е препоръките на Комисията за демокрация чрез право към СЕ (Венецианската комисия) от 24 октомври 2022 г., с предишни становища на Венецианската комисия, както и с редица резолюции и решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Предвижда се наказателен съдия от ВКС, от апелативен или окръжен съд, с ранг на съдия от ВКС, да ръководи разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той ще бъде временно назначаван за прокурор във ВКП и ще се определя на случаен принцип от списък, предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, ако е дал изрично съгласие за включването му в списъка. Друго изискване е в последните 7 години да е работил като наказателен съдия.

Въвежда се „вътрешен прокурорски контрол“ върху действията на прокурора, който разследва главния. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия от ВКС, който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, след като има повдигнато обвинение срещу обвинител №1.

Предлага се разследващи органи в тези случаи да бъдат разследващи полицаи, определени с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи и разследващи митнически инспектори, определени с мотивирана заповед на министъра на финансите.

Делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник ще са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд.

Със съпътстващи изменения в Закона за съдебната власт се предвижда намаляване от 17 на 13 гласа на мнозинството в Пленума на ВСС, необходимо за предсрочно освобождаване и временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, както и за неговия избор. Това ще е и мнозинството, необходимо за избор на председателите на двете върховни съдилища, но при допълнителни изисквания.

Предлаганите изменения в НПК дават също по-пълна и прецизна уредба на фигурите на пострадалия от престъпление и ощетеното юридическо лице.

Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще включва всички тежки престъпления и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права, както и определен кръг корупционни престъпления, които не са определени като тежки, но чието включване е важно за повишени гаранции в борбата срещу корупцията. Отказите да се образува досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол на две инстанции.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж