Общият брой на местата за настаняване и дейността им се е увеличила през юли 2022 г. в сравнение с юли 2021 г.

Подобни
Новини

първи.бг
първи.бгhttps://www.prv.bg
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регинонален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

През юли 2022 г. в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях – с 16.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли
2022 г. е 5 385.2 хил., или с 26.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 3 309.8 хил. нощувки, а българските – 2 075.4 хиляди.

През юли 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.0% от общия брой нощувки на чужди и 38.8% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 26.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 34.7%.

Данни НСИ

*Съгласно указанията на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 322.3 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 643.9 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 678.4 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 73.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Данни НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 53.4%, като се увеличава с 4.3 процентни пункта в сравнение с юли 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 68.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 48.0%, и с 1 и 2 звезди – 33.2%.

Данни НСИ

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 64.5%, така и от български граждани – с 18.4%.

Данни НСИ

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Данни НСИ

*Функционирали през съответния период

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж