Oчаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението намалява

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1.7 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока – 75.8 години. 

Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2.3 години, докато при жените с 1.8 години.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по пол и периоди

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.0 години по-висока (72.8 години) отколкото на населението в селата (69.8 години).

Спрямо 2012 г. за населението в градовете е намаляла с 2.1 години, а за населението в селата – с 2.2 години.

1. Очаквана средна продължителност на предстоящия
живот по местоживеене

ПериодиОбщоВ градоветеВ селата
2010 – 201274.074.972.0
2011 – 201374.575.372.6
2012 – 201474.775.572.8
2013 – 201574.575.372.6
2014 – 201674.775.572.6
2015 – 201774.875.672.8
2016 – 201874.875.772.8
2017 – 201974.975.872.8
2018 – 202074.675.572.6
2019 – 202173.674.371.9
2020 – 202271.972.869.8

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12.0 и 16.1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1.4 години.

2. Очаквана средна продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, по пол

ПериодиОбщоМъжеЖени
2010 – 201215.613.917.1
2011 – 201315.814.017.4
2012 – 201416.114.217.6
2013 – 201516.014.117.5
2014 – 201616.014.117.6
2015 – 201716.114.117.7
2016 – 201816.114.117.8
2017 – 201916.214.117.9
2018 – 202015.813.617.5
2019 – 202115.213.017.1
2020 – 202214.212.016.1

Очакваната продължителност на живота варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8.4 години), а най-малка – в област Шумен (5.9 години).

Фиг. 2. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по области

Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените от три последователни години. При изчисляване на таблиците за смъртност за периода 2020 – 2022 г. са използвани данни за ревизирания брой на населението към 31.12.2020 и 31.12.2021 г., както и за населението към 31.12.2022 г., изчислено на база данните от Преброяване 2021 и естественото и механично движение.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст х (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период. 

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж