Отбелязваме Световния ден на околната среда (ВИДЕО)

Той преминава под мотото "Само една планета" с акцент "Да живеем устойчиво в хармония с природата"

Отбелязваме Световния ден на околната среда. Той преминава под мотото “Само една планета” с акцент “Да живеем устойчиво в хармония с природата”.

Днес се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. Интересен факт е, че преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема “Само една планета”. Посланието остава толкова важно днес, колкото е било и тогава.

“Само една планета” се застъпва за екологична промяна в световен мащаб. Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата.

На 5 юни 2021 г. стартира Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Целта на инициативата е да получи подкрепа от милиони хора, от политици, учени и инвеститори.

Следващите 10 години ще имат най-голямо значение за предотвратяване на катастрофалните промени. До 2030 г. трябва да се намалят чувствително емисиите на парникови газове, да се направят решаващи стъпки за премахване на бедността, в борбата с болестите, опазването на биологичното разнообразие и връщането на деградиралите екосистеми към живот.