Отчет за дейността на Министерството на културата

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Министър Минеков представи днес в Министерски съвет отчета за дейността на Министерството на културата за периода август – декември 2022 г. Той изтъкна, че ръководството на Министерството е постигнало успех в укрепването на капацитета на институцията и е засилило диалога с културните партньори, институти и творци. Министърът акцентира, че е било преодоляно забавянето, а на места е започнала отначало работата по закъснели или изоставени програмни усилия по отношение на националните, регионалните и локалните културни институции. Повод за удовлетворение е и засилването на  културните взаимоотношения на българската държава в сферата на международното сътрудничество и европейските програми през този период.

  Отчетът на министъра съдържаше и следните данни: беше изработено и реализирано Постановление на Министерския съвет, свързано с обезпечаване на 33 млн. лв. в областта на сценичните изкуства. 

„Дейността на национален фонд „Култура” е с огромно значение, мога да Ви кажа, че намерихме фонда покрит с мухъл и напълно забравен. Дейността там започна след август месец”, подчерта министър Минеков. В резултат на дейността на фонда след м. август 2022 г. министър Минеков отчете, че за първи път над 300 народни читалища и школи печелят конкурси, дебютирайки в работата си на проектен принцип, а над 1700 артисти са получили творчески стипендии за общо 7 млн. лева. Проведени са без изключение всички сесии за проекти в областта на визуалните и сценичните изкуства. 

  В Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ в същия период са подписани 29 договора с бенефициенти на обща стойност 1,5 милиона лева и са разгледани общо 40 проекта на обща стойност над 2,8 милиона лева.

В сектор „Сценични изкуства и художествено образование“ са проведени 3 сесии за финансиране на нови произведения, спектакли, концерти в областта на театралното, музикалното и танцово изкуство, с обща сума в размер на 800 000 лв. 

           Проведени са всички конкурси за директори на културни институти с изтичащи мандати в рамките на текущата година.

Закупени са нови инструменти за училищата по музика.

Променен бе съставът на УС на Фонд „13 века България“ и бе сменен изпълнителният директор на фонда. Там ще има много работа, категоричен бе министърът.

  Създаден бе българският портал в проекта на Службата на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост под названието „АГОРАТЕКА – Европейският портал за онлайн съдържание“. Това бе друг акцент в отчета на министъра на културата проф. Велислав Минеков.

      Сред ключовите събития на министерството с международен отзвук в областта на опазването на нематериалното културно наследство е проведеният XII Национален събор на народното творчество в Копривщица.

Проведени бяха конкурсни сесии по програми „Помощ за книгата“, като общият размер на средствата по програмата е 200 000 лв., „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, с общ размер на средствата 2 млн. лв. Обработени са 1289 проектни предложения. Проведена бе и конкурсна сесия по Програма за подкрепа на творчески проекти в областта на литературата с общ размер на средствата от общо 400 000 лв.

В международната дейност Министерството на културата отчита категорични успехи, сред които са сключеното споразумение между България и Франция за изработване на проект за световен културен център на о-в „Св. св. Кирик и Юлита” – Созопол. През февруари на посещение в нашата страна пристига заместник-генералният директор на ЮНЕСКО за култура г-н Ернесто Отоне Рамирес.

Подписан бе Меморандум за разбирателство между Министерство на културата на Република България и Департамента по култура и туризъм на Абу Даби.

С нова сграда е Българският културно-информационен център в Скопие, Република Северна Македония, а в процес на подготовка е създаването на Български културен институт в Тирана – Албания.

Важен акцент в международната дейност на културното ведомство е осигуряването на участието на България на Венецианското биенале за архитектура и това за визуални изкуства до 2026 година.

Предстои гостуване на директора на Център „Помпиду” в България.

Министерството на културата помогна за представянето на Софийската филхармония на най-престижните сцени в Загреб и Берлин.

Проведена бе среща между министрите на културата на България и Украйна  във връзка с културното наследство в опасност и бе определен характерът на помощта на ведомството ни за Украйна.

Одобрени за финансиране са 9 проекта по Втора покана по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ („Норвежката програма”). 

Бяха проведени сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на обща стойност 800 000 лева, както и за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства на обща стойност 900 000 лева.  

На извънредна сесия бе осигурена помощ за галериите и музеите във връзка с промените на цените на енергийните източници.

Направено е разпределение на финансовите средства между 50 музея в размер на 5,5 млн. лв., определени в чл. 1, ал. 5. т. 10.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Сключени бяха 51 договора за целева финансова подкрепа за консервационно-реставрационни работи (КРР) на недвижими културни ценности по бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“, както и 61 броя договора за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация по бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“.

Националният институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) завърши Задание за изработване на план за опазване и управление (ПОУ) за „Старинен град Несебър“.

Бе извършен текущ ремонт на сградата на бившия Софийски нотариат на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2. 

Възложено, изпълнено и прието е: „Техническо задание за изработване на проект за временно конструктивно укрепване на сградата на бившата Морска търговска гимназия  в гр. Созопол, остров „Св. св. Кирик и Юлита“. 

Обявена е обществена поръчка за изграждане на Концертна зала в гр. Пловдив. 

Одобрени и разпределени бяха средствата за капиталови разходи на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата в периода от 03.08.2022 г. до 30.11.2022 г. – в размер на 3 545 828 лв.

В светлината на цялостната оценка на работата на Министерство на културата проф. Минеков отбеляза тенденцията, свързана с възвръщането на престижа на институцията, навременната реакция по отношение проблемите на творците и творческите институти в страната, особено по отношение на работните заплати, както и подчерта, че вече има ритмичност в изпълнението на основните цели на министерството.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж