Повече чужденци посещават България

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., или с 9.7% над регистрираните през декември 2021 година. 

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През декември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 170.6 хил., Гърция – 108.3 хил., Сърбия – 64.7 хил., Румъния – 53.3 хил., Германия – 39.5 хил., Република Северна Македония – 31.9 хил., Австрия – 21.3 хил., Италия – 18.9 хил., Обединеното кралство – 13.9 хил., Испания – 12.1 хиляди (фиг. 2).

Фиг. 2. Най-посещавани страни от български граждани по цел на пътуването през декември 2022 година

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 32.5%, и със служебна цел – 22.2%. 

Фиг. 3. Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел през декември 2022 година

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил. (табл. 2 от приложението), или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Фиг. 4. Посещения на чужди граждани в България по месеци

От общия брой чужди граждани, посетили България през декември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.1% и достига 389.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 39.8% и Гърция – 30.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 305.9 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 153.5 хил., или 50.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през декември 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 155.0 хил., Турция – 153.5 хил., Гърция – 119.7 хил., Украйна – 57.3 хил., Сърбия – 38.5 хил., Република Северна Македония – 33.4 хил., Германия – 29.6 хил., Италия – 18.7 хил., Израел – 14.4 хил., Обединеното кралство – 14.3 хиляди.

Фиг. 5. Най-много посещения в България по страни и цел през декември 2022 година 

През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 57.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 28.1%, и със служебна цел – 14.1%.

Фиг. 6. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през декември 2022 година

Методологични бележки

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място. 

Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат: 

• екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и др.); 

•    гостуване (при близки или познати); 

•    служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.); 

•    други (образование, лечение и др.). 

Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж