Промени в Закона за обществените библиотеки

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки. 

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт. 

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ. 

С проекта се предвижда за дейността на културния институт, директорът да изготвя и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института. 

С проекта се предвижда изменение и на Закона за закрила и развитие на културата, с което ще бъде въведено същото задължение и за директорите на другите културни институти. Целта на това допълнение на Закона е уеднаквяване на изискванията към всички директори на държавни културни институти за изготвяне на стратегически план за развитието на културния институт. 

С проекта се предвижда изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, като е необходимо да се отстрани несъответствието между текстове от Закона с чл. 6 и чл. 7 от Закона за културното наследство, които определят културното наследство, като съвкупност от културни ценности и ограничават определението за културна ценност от печатни произведения до ,,произведение на изкуството по-старо от 50 години“.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж