- РЕКЛАМА -spot_img

ТАГ

НСИ

НСИ отчете, че месечната инфлация е 0.8%, а годишната 16.0%

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 16.0%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като...

БВП нараства през четвърто тримесечие на 2022, според НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0.6%...

Индекси на цените на производител в промишлеността за януари 2023 г

Общ индекс на цените на производител в промишлеността Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през януари 2023 г. спрямо предходния месец....

Според НСИ безработица намалява спрямо 2021

Основни показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2022 година Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени...

Според НСИ годишната инфлация е 16,4%

ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА По предварителни данни на НСИ, месечната инфлация е 1.1%, а годишната инфлация е 16.4%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация...

БВП през четвърто тримесечие на 2022 година

ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо...

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2022 година

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 613,...

Миграция и миграционно поведение

Извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021 Изследването „Миграция и миграционно поведение“ има за цел да се изучат социално-демографските характеристики на лицата, които формират миграционните потоци; факторите,...

Населението в област София

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА Окончателни данни от Преброяване 2021 От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване...

Смъртността през четвърто тримесечие на 2022 г.

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица) броят на умрелите лица е 26 078, а коефициентът на обща смъртност -...

Най-новото

- РЕКЛАМА -spot_img