ВАП се самосезира за сеч на гори

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира и образува преписка по разследване „Изсечената гора. Къде изчезна дървен материал за стотици хиляди левове?“, излъчено в предаването „120 минути“ на БТВ на 27.11.2022 г. В него се описват сериозни закононарушения, вкл. и престъпление във връзка с констатирана незаконна сеч в горски райони на град Своге.

Съдържат се данни, че по сигнал за липса на голямо количество дървесина от собственик на частна гора е установено от служители на Регионална дирекция по горите – град София несъответствие между обема на дървесината, добита от фирма въз основа на позволително за сеч в съседна държавна гора, и реално експедираната с превозни билети дървесина от титуляра на разрешителното.

За горното е уведомена компетентната прокуратура с оглед преценка за извършено престъпление.

От ВАП са предприети мерки в изпълнение на компетентността на прокуратурата по Конституцията и Закона за съдебната власт с оглед набелязване на мерки от страна на контролните органи за ограничаване на последствията поради тежестта на подобни нарушения.

При тези действия от ВАП са отчетени задължителните нормативни изисквания – позволително за сеч се издава въз основа на утвърден горскостопански план или програма или одобрено план-извлечение; одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, че се съставя протокол за освидетелстване на сечището от издателя на позволителното в срок до 30 дни след приключване на сечта, който се подписва и от титуляра на позволителното и т. н.

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, на основание чл. 145 от ЗСВ и в съответствие с ръководните и контролните правомощия е ангажиран изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите за преценка относно спазване изискванията на закона в конкретния случай, както и с оглед предприемане на всички законоустановени действия в защита на държавния и обществен интерес.

За взетите решения и предприетите мерки ВАП следва да бъде уведомена в едномесечен срок.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж